Mésto Trogir

TROGIR – 2800 let dlouhá historie  a život v tomto  „mìstì – muzeu“  bili vždy ve skladu a společnì dávali  svìtu pøekrásný obraz životní radosti a kulturního rozvoje. To bylo i hlavním dùvodem k zapsání Trogiru na listinu památek UNESCO v jeho celosti jako památku svìtového kulturního dìdictví.
Navštivte Trogir a nadchnìte se krásou antických památek, mystických ulic, harmonijí barev a skladem umìleckých dìl.

Trogir má 2700 slunečních hodin ročnì a díky své poloze v  mírném støedomoøském podnebí  je jedním z nejpøítažlivìjších turistických míst v Chorvatsku. Vybírat mùžete z více než 100 bister v centru mìsta, kde se nabízí damlmátské speciality pøipravené tradičním zpùsobem a nebo mùžete navštívit nìkterou z mnoha rybích restaurací.  Projdìte se úzkými uličkami Trogiru bìhem trvání festivalu „Trogirské léto“ a užívejte  pøi folklorních tancích a koncertech pod širým nebem...

Úvod Nabídka Foto galerie Ceník a rezervace Obsazenost Poloha Trogir
English Hrvatski Italiano Deutsch Ceski Poljski